AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 389 85 304 74 11 21.85
2 BHIWANI 664 0 664 0 0 0.00
3 FARIDABAD 657 0 657 0 0 0.00
4 FATEHABAD 360 0 360 0 0 0.00
5 GURUGRAM 213 0 213 0 0 0.00
6 HISAR 683 0 683 0 0 0.00
7 JHAJJAR 338 0 338 0 0 0.00
8 JIND 584 0 584 0 0 0.00
9 KAITHAL 446 0 446 0 0 0.00
10 KARNAL 623 0 623 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 479 0 479 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 313 0 313 0 0 0.00
13 MEWAT 436 0 436 0 0 0.00
14 PALWAL 389 0 389 0 0 0.00
15 PANCHKULA 129 94 35 4 90 72.86
16 PANIPAT 479 1 478 1 0 0.20
17 REWARI 292 0 292 0 0 0.00
18 ROHTAK 288 0 288 0 0 0.00
19 SIRSA 565 0 565 0 0 0.00
20 SONIPAT 460 0 460 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 591 0 591 0 0 0.00
Total 9378 180 9198 79 101