AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 386 85 301 74 11 22.02
2 BHIWANI 664 0 664 0 0 0.00
3 FARIDABAD 655 0 655 0 0 0.00
4 FATEHABAD 360 0 360 0 0 0.00
5 GURUGRAM 210 0 210 0 0 0.00
6 HISAR 684 0 684 0 0 0.00
7 JHAJJAR 339 0 339 0 0 0.00
8 JIND 584 0 584 0 0 0.00
9 KAITHAL 448 0 448 0 0 0.00
10 KARNAL 619 0 619 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 477 0 477 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 311 0 311 0 0 0.00
13 MEWAT 434 0 434 0 0 0.00
14 PALWAL 387 0 387 0 0 0.00
15 PANCHKULA 129 94 35 4 90 72.86
16 PANIPAT 481 1 480 1 0 0.20
17 REWARI 289 0 289 0 0 0.00
18 ROHTAK 294 0 294 0 0 0.00
19 SIRSA 565 0 565 0 0 0.00
20 SONIPAT 459 0 459 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 588 0 588 0 0 0.00
Total 9363 180 9183 79 101