AePDS-Haryna


CashLess Shops

Sl.No District Total Shops Mapped with
Bank
Not Mapped
with Bank
Device Enabled
with CashLess
Device Not Enabled
with CashLess
CashLess Shops
%
1 AMBALA 379 86 293 75 11 22.69
2 BHIWANI 660 0 660 0 0 0.00
3 FARIDABAD 637 0 637 0 0 0.00
4 FATEHABAD 358 0 358 0 0 0.00
5 GURUGRAM 209 0 209 0 0 0.00
6 HISAR 683 0 683 0 0 0.00
7 JHAJJAR 339 0 339 0 0 0.00
8 JIND 583 0 583 0 0 0.00
9 KAITHAL 447 0 447 0 0 0.00
10 KARNAL 614 0 614 0 0 0.00
11 KURUKSHETRA 478 0 478 0 0 0.00
12 MAHENDRAGARH 311 0 311 0 0 0.00
13 MEWAT 430 0 430 0 0 0.00
14 PALWAL 387 0 387 0 0 0.00
15 PANCHKULA 147 1 146 1 0 0.68
16 PANIPAT 483 0 483 0 0 0.00
17 REWARI 278 0 278 0 0 0.00
18 ROHTAK 292 0 292 0 0 0.00
19 SIRSA 567 0 567 0 0 0.00
20 SONIPAT 460 0 460 0 0 0.00
21 YAMUNANAGAR 589 0 589 0 0 0.00
Total 9331 87 9244 76 11